Tillsammans med Studieförbundet Bilda så skapar vi verktyget VPU som står för verksamhetsplanering och uppföljning. Verktyget är till för att planera projekt och delmål inför det kommande året och inkluderar budget, prognos och en rapportdel för uppföljning.

Just nu testas systemet i en pilot och under hösten skall även Bildas ekonomisystem och studietimmarssystem kopplas till VPU.

Verktyget integrerar med Bildas Intranät ”Samspel” och omfattar all personal i Bilda och planeras att användas i skarpt läge från och med 1 januari 2015!