Slash x har under december 2014 startat upp med att ta fram analyser och rapporter med onlinefokus för Världsnaturfonden.