Layer 8 IT-Services erbjuder tjänster och lösningar inom nätverk, säkerhet, lagring och virtualisering. Vi har fått i uppdrag att ta fram en mer dynamisk och användarvänlig webbplats, som idag utvecklas i WordPress.

Startskottet för projektet gick av i mitten på mars och leveransen av webbplatsen beräknas till mitten av april 2015.