Under våren och sommaren kommer vi att vara med och driva onlineproduktionen inför Världsnaturfondens nästa kampanj.
Vi kommer att framföra idé, layout och copy samt producera såväl animerade som statiska banners och filmer anpassade för webben, som en del av kampanjen.

Kampanjstarten beräknas till september 2015.