Idag lanserade vi en vässad funktion för valutabeställning som underlättar för såväl FOREX kunder som handläggarna på deras kontor. Beställningsformuläret har förenklats och FOREX registrerade kunder kan numera även logga in och få alla sina personuppgifter ifyllda automatiskt när de beställer valuta. Vi har också infört en funktion för kontroll av giltiga beställningsbara belopp – något som eliminerar beställning av udda belopp och som därmed underlättar för kontoren när de ska reservera valutan.