De senaste två dagarna har vi deltagit på Svenska kyrkans KOM-dagar. Där har vi visat prototypen på det webbaserade annonssystem vi utvecklar tillsammans med Svenska kyrkan. Syftet är att skapa ett verktyg där kyrkans kommunikatörer enkelt kan skapa, arkivera och återanvända olika typer av annonser. I systemet kommer de, via mallar eller baserat på tidigare annonser, enkelt skapa färdiga korrektur på skärmen. Systemet integreras också till det system som deras mediebyrå nyttjar, vilket gör att processen att hämta prisuppgifter för annonsering i olika tidningar, liksom själva beställningen av annonsutrymme, automatiseras. Mottagandet var mycket positivt och vi ser nu fram emot att färdigställa och lansera systemet.