Slash x arbetar med företag och organisationer inom ett flertal olika branscher. Deras förutsättningar och behov ser därför olika ut. Men, en gemensam nämnare för flertalet kunder är att digitala kommunikationslösningar är affärskritiska för deras verksamhet. Vi arbetar i tät dialog med våra kunder i den löpande utvecklingen, uppdateringen och uppföljningen av deras system och kommunikationsaktiviteter. Nedan finns beskrivningar på ett urval av våra kunder.