Vi har, via vår samarbetspartner Ineko, inlett ett fördjupat samarbete med Universal Sony Pictures avseende deras löpande produktion av digitalt kampanjmaterial. Vi är sedan tidigare leverantör av deras nordiska webbplats som nyttjas för att skapa och distribuera information och digitalt promotionmaterial till press och återförsäljare.

Idag levererade vi banners och filmer inför lanseringen av Fast and Furious 6. Materialet produceras i ett flertal versioner anpassade för olika återförsäljare, webbplatser och språk. FastandfuriousBreddningen av samarbetet ser vi som en bekräftelse på styrkan i att kunna leverera avancerade webbsystem i kombination med kreativ digital formgivning och produktion.