Vår support – din trygghet

Våra kunders system är vanligvis affärskritiska vilket gör att kraven på snabb och effektiv support är viktig. Vi har därför en helpdesk som arbetar med att ta emot och snabbt behandla alla ev. frågor eller problem som kan uppstå. Vi kan agera både 1:st och 2:nd line support beroende på varje enskild kunds förutsättningar och önskemål.

Vår helpdesk är bemannad med professionell supportpersonal samt effektiva system. och processtöd. De har också tillgång till all vår övriga expertis för att snabbt kunna hantera ärenden som kräver djupteknisk kompetens.