Position, målbild och vägen dit

En tydlig strategi är avgörande för att den digitala närvaron ska leverera önskade resultat. Det handlar om att fastställa hur man vill positionera sig i förhållande till sin omvärld och vilka mål man vill uppnå med olika digitala aktiviteter.  Det kan vara allt från att stärka sin identitet och sitt varumärke till att öka intäktsgenereringen eller trafiken till en webbplats. Målen bör vara mätbara och rutinerna för den löpande uppföljningen måste fastställas.

Konceptet tar vid där strategin slutar och har som uppgift att förverkliga strategin och de mål som specificerats där. Ett koncept innehåller vanligtvis ett antal olika komponenter så som innehåll, utformning och funktion på webb- eller mobilsiten. Ett genomtänkt och kreativt koncept är en förutsättning för att maximera resultaten som olika aktiviteter är avsedda att generera.

Vi har medarbetare med över 20 års erfarenhet av ta fram digitala strategier och koncept. Vi har också kompetensen som krävs för att realisera dessa till verkliga lösningar som vi följer upp och utvecklar vartefter nya möjligheter och behov uppstår.