Mätning & analys – ditt facit för digitala kommunikationsaktiviteter

Fördelen med digitala media är att det mesta går att följa upp och mäta för att analysera hur väl olika budskap och aktiviteter fungerar. Det går t.ex. att få exakta uppgifter om besökare, var de kommer ifrån och hur de agerar på en webbplats. Eller hur väl en kampanj uppmärksammats och vilka avslut den genererat.  Med rätt statistik och rätt analys av densamma genereras allt underlag som behövs för att lära sig vad man kan förbättra och vässa på i framtiden.

Vi kan generera statistik, göra analysen av densamma och komma med förbättringsförslag till våra kunder. Arbetet sker i ett tätt samarbete med kunden där vi tillsammans definierar vad vi vill mäta samt hur det ska analyseras och följas upp – allt baserat på varje kunds specifika önskemål och behov. Därefter arbetar vi löpande med att göra de justeringar och förändringar som krävs för att kunden ska få ut maximal effekt av sina digitala kommunikationsaktiviteter.