Garanterad driftssäkerhet

För oss är det avgörande att våra kunders system alltid är tillgängliga och vi erbjuder därför driftstjänster av de system vi utvecklar. Vi kan tillhandahålla den fysiska driften i vårt driftshotell eller, om den fysiska driften sker på annat håll, endast ta ansvar för applikationsdriften. Bland våra kunder förekommer båda varianterna och vi förespråkar den lösning som är bäst för varje enskild kund utifrån deras respektive förutsättningar.

Det viktigaste är att vi säkerställer rätt resurser och rutiner för att garantera snabba och effektiva åtgärder vid ev. driftsstörningar – oavsett vad de beror på.