Som en del av vårt samarbete med Svenska ishockeyförbundet har vi lanserat ett uppgraderat webbsystem för årets ansökningar till landets ishockeygymnasier. Nu kan ishockeyförbundet löpande ta emot, behandla och återkoppla om en ansökan antagits eller avslagits under hela ansökningsperioden september-november. Tidigare skedde återkopplingen samlat efter ansökningsperiodens slut. De nya rutinerna ger snabbare feedback till de sökande vilket gör att de kan agera på antagningsbesluten vartefter de inkommer.