I veckan lanserades Studieförbundet Bildas nya Intranät. Förutom alla vanliga intranät-funktioner, är det uppbyggt som en Community där Bildas olika avdelningar själva kan skapa arbetsgrupper med diverse olika verktyg så som forum, dokumenthantering och chat med whiteboard.

Under hösten 2011 genomfördes workshops med Bildas styrgrupp för att besluta om Intranätets grundramar. Under våren 2012 fortsatte vi att hålla workshops med Bildas organisation för att inhämta allas input och behov. Utveckling startade före sommaren och nu ca: 12 månader senare är allt på plats.

Slash x har levererat en komplett lösning från specifikation, workshops och fram till design, gränssnitt och utveckling. Intranätet är byggt i EPI Server, Relate + och SharePoint.

Sedan 2008 har Slash x haft förmånen att få arbeta tillsammans med Bilda. Vi har under åren utvecklat bilda.nubildamusik.se och nu Bildas Intranät. Besök dem gärna men tyvärr kan du såklart inte besöka Intranätet.