Idag lanserar vi Coca Colas lagersystem för hantering av deras butiksmaterial, trycksaker, give-aways och profilprodukter. Systemet ger dem full kontroll på samtliga artiklars placering och lagerstatus, liksom ett utbyggt processtöd för hantering av löpande in- och utleveranser.  Det ger dem även en översikt av liggande order och dess status samt en komplett orderhistorik. Lagersystemet utgör en integrerad del av tidigare levererad webbshop, Coca Cola Direkt, vilket skapar en homogen och användarvänlig lösning för hela flödet – från skapandet av en ny artikel, till löpande beställning, distribution och administration av densamma. Systemet innehåller även en statistikmodul där olika rapporter för lagerrörelser och beställningsmönster kan genereras.

Vanligtvis integrerar vi våra webbshoppar mot befintliga lagersystem – men vi tror att den här integrerade lagermodulen kan vara av intresse för flera kunder framöver – speciellt de som sköter sitt lager inhouse.