Sedan starten 1997 så har vi fått förmånen att hjälpa en mångfald olika företag och organisationer att skapa effektiva system och kommunikationsaktiviteter i digitala kanaler. Vi utvecklar externa webbplatser, intranät, mobilsiter, e-handelsplatser, kampanjsiter och sociala webbar som ofta integrerar med externa system och med höga krav på säkerhet.

Vår ateljé tillhandahåller kreativ design och produktion av såväl användargränssnitt och digitalt innehåll så som bland annat banners och film. Ett flertal av våra kunder överlåter till oss att sköta löpande produktion och uppdatering av deras webbplatser samt övriga kommunikationsaktiviteter i olika digitala media.

Med strategisk och teknisk kompetens i kombination med design, produktion och drift gör att vi kan agera som en helhetsleverantör!

 

IT & Telekomföretagen

IT & Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn. Medlemmarna är företag av alla storlekar som valt att tillhöra Sveriges största branschnätverk och gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor.

Vi är ca 1 100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare.

IT & Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemsföretagen har ett grundmedlemskap som omfattar branschfrågor och möjlighet att välja till kollektivavtal och arbetsgivarstöd.

IT & Telekomföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Läs mer om IT & Telekomföretagen

Kontakta oss