Projektbeskrivning

Universal Sony Pictures är ett joint venture mellan Universal Pictures och Sony Pictures för marknadsföring, försäljning och distribution av hemunderhållningsprodukter i Norden

Bakgrund

Universal Pictures Nordic fattade i juni 2008 beslut att anlita Slash x för utvecklingen av en ny webbplats som skulle ersätta två webbplatser som fanns sedan tidigare. Deras val baserades på en utvärdering av olika plattformar och leverantörer för att skapa en lättanvänd, effektiv och kostnadsbesparande webbplats för deras nordiska B2B- och presskommunikation.

Leverans

Webbplatsen, som levererades i slutet av 2008, tillåter återförsäljare och press att ta del av allt material kring befintliga och kommande filmer. Avancerade sökfunktioner tillåter sökning och filtrering på ett flertal olika begrepp. Det finns även information om när kommande releaser av filmer är planerade. Systemet finns i 4 olika lokalanpassade versioner – en per nordiskt land.

Webbplatsen integrerades även mot Universals SAP-system vilket tillåter en automatisk inläsning av produktinformation. 2013 skapade Universal ett gemensamt bolag med Sony – Universal Sony Pictures – för marknadsföring, försäljning och distribution i norden. De valde då att fortsätta nyttja Universals webbplats och vi fick då i uppdrag att designa om den samtidigt som vi importerade in all information om Sonys sortiment i densamma.

Utöver webbplatsen levererar vi även löpande generering av digitalt kampanjmaterial så som produktion av banners och redigering av film.

Resultat

Webbplatsen har fått mycket beröm för det enkla och intuitiva gränssnittet från såväl den egna personalen som återförsäljare och press. De manuella ärendena över e-mail och telefon gällande releasedatum, bildmaterial, etc. har nästan helt upphört. Den årliga kostnadsbesparingen ligger på ca 400 Tkr och integrationen mot SAP gör att registrering av en ny titel nu tar 10 minuter jämfört med tidigare 45 minuter. Det intuitiva gränssnittet gör dessutom att det räcker med någon timmes introduktion för att lära upp personalen internt att sköta den löpande uppdateringen i systemet – något som tidigare krävde specialutbildade resurser.