Projektbeskrivning

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa ett förtroende och en dialog som annars inte är möjlig. Syftet är att skapa förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla. Verksamheten som startades 2008 engagerar idag över 20.000 nattvandrare i ca 200 nattvandrargrupper. Målet är att det ska finnas vuxna som nattvandrar i varje stad och större tätort i Sverige.

Bakgrund

Nattvandring.nu bygger till stor del på frivillighet och arvodesfria insatser – vad det gäller styrning, operativ verksamhet och administration. Man arbetar därför med ett antal partners som på olika sätt bidrar till verksamheten. Det kan ske genom att bidra med pengar, kompetens, material eller tjänster som behövs för att driva verksamheten framåt och för att underlätta skapandet av nya grupper nattvandrare. Så när Nattvandring.nu behövde hjälp med att skapa en fungerande webbplats så kändes det naturligt för Slash x att gå in som partner genom att bidra med den tjänsten.

Leverans

Slash x har utvecklat webbplatsen nattvandring.nu och vi sköter löpande drift, underhåll och uppdatering av densamma. Den är utvecklad så att alla nattvandrargruper enkelt kan skapa sin egen hemsida där de kan kommunicera information som är av intresse för den lokala gruppen och deras aktiviteter.

Resultat

Nattvandring.nu har nu en väl fungerande lösning för sin webbnärvaro – dels via den centrala hemsidan och dels via alla de lokala hemsidor som olika grupper skapat. De får löpande hjälp av oss att utveckla och uppdatera lösningen samt med daglig support och drift av densamma.