Projektbeskrivning

Ineko är ett av Sveriges största grafiska kommunikationshus. De producerar alla typer av tryckt marknadskommunikation – från broschyrer till point of sales material. De har en egen reklambyrå och ett stort tryckeri där de producerar ett stort antal olika tryckta kommunikationsbärare. De erbjuder också avancerade webbaserade system för att underlätta kundernas avrop och produktioner samt logistiken kring desamma.

Bakgrund

Ineko såg redan i mitten av 90-talet möjligheten att effektivisera sin kundkommunikation och löpande produktion m.h.a. webbaserade system. De hade kunder med komplexa byråproduktioner som krävde mycket administration och där det var svårt att säkerställa kvalitetssäkrade leveranser. De behövde effektivare verktyg än e-mail för att administrera kommunikation och utbyte av digitalt material mellan sin byrå och beställarna hos kunden. De såg tidigt även möjligheten att uppnå konkurrensfördelar genom att erbjuda kunderna en webbshop som underlättade deras löpande avrop av tryckt material.

Leverans

Samarbetet med Slash x inleddes med utvecklingen av ett webbaserat projektsystem som tillåter Inekos byrå och deras kunder att driva löpande byråuppdrag med full kontroll. Projektsystemet sköter allt från initial brief och offert till godkännande av offert, löpande projektkommunikation, korrekturhantering och slutligt godkännande av original. Det har också stöd för flera språk vilket gör att projekt lätt kan drivas mot flera marknader samtidigt. Avslutningsvis innehåller det även ett arkiv där all projektinformation och alla digitala filer lagras. Det gör att kunden lätt kan återsöka och återanvända tidigare projekt och digitalt material.

Utvecklingen av Projektsystemet följdes av utvecklingen av Inekos webbshop där deras kunder avropar sina trycksaker. Webbshopen stöder även produktion av dynamiska trycksaker där beställaren kan anpassa vissa delar av ett original, få ett korrektur direkt på skärmen och sedan beställa sin unika variant av detsamma. Webbshopen kan konfigureras till att hantera olika sortiment mot olika beställare samt beställning från flera marknader med olika språk och valutor. Den går även att integrera mot såväl Inekos Projektsystem för delning av artikelinformation som kundernas olika system och databaser. Vanliga integrationer är SSO (Single Sign On) för automatiserad inloggning från kundens Intranät, kopplingar mot lager för löpande distribution samt informationsutbyte med kundernas ekonomisystem för den löpande redovisningen av avropat material.

Löpande användarsupport på Inekos system levereras via vår helpdesk – antingen 1:st line support direkt mot kunden eller 2:nd line support till Inekos projektledare.

Resultat

Projektsystemet säkerställer effektivitet, kvalitet och uppföljning även i komplexa byråuppdrag där mängder av olika projekt, artiklar och artikelvarianter ska hanteras parallellt. Det gör även att personberoendet på såväl byrån som hos kunden minskar drastiskt. All information och alla digitala resurser lagras i systemet, tillgängliga över webben för alla med behörighet. Webbshoppen tillåter de större kunderna att enkelt låta medarbetare och/eller publika beställare att enkelt hitta och beställa aktuella trycksaker. Systemet gör att kunden även kan få en automatiserad ekonomisk redovisning för trycksaksavropen – d.v.s. att beställaren betalar och trycksaksägaren får betalt för allt som avropas.

Idag används systemen av i princip alla Inekos större kunder så som Mc Donalds, Swedbank, Almega, Coca Cola, Posten, Svenska kyrkan, m.fl. Systemen gör att Ineko är mycket mer än en byrå och ett tryckeri – de är en komplett helhetsleverantör för produktion, avrop och distribution av tryckt kommunikation, inklusive avancerade systemstöd för ändamålet.