Projektbeskrivning

Bilda är ett studieförbund med rötterna i kyrka och samhälle. De arbetar för att skapa folkbildning genom bl.a. kurser, kultur och studiecirklar.

Bakgrund

Bilda identifierade behovet av en mer avancerad webbplats än vad de hade sedan tidigare. De sökte en leverantör som kunde ta dem från en traditionell och rätt statisk närvaro på webben till en levande och social webb – där medlemmarna kunde interagera med varandra via digitala nätverk och studiecirklar. De behövde även ett modernt Intranät där medarbetarna inte bara kunde informeras, utan också engageras att själva delta i interna ärenden och diskussioner. Slash x fick förtroendet att utveckla dessa system, något som blev startskottet till vårt samarbete.

Leverans

Vi utvecklade Bildas webbplats, www.bilda.nu, i ett modernt CMS verktyg som gör att de själva enkelt kan uppdatera all information på webben löpande. De kan bl.a. lägga upp nya kurser och studiecirklar vartefter de tillkommer. Alla aktiviteter kan nu återsökas baserat på region och/eller ämne och det finns även ett kalendarium som gör att man enkelt kan se när de äger rum. Registrerade medlemmar kan också skapa sin egen profil och de kan även bygga upp sina egna nätverk och ansluta sig till befintliga studiecirklar. Utbildade cirkelledare kan även skapa helt nya studiecirklar i systemet. Det finns också ett stort antal skribenter knutna till webbplatsen som löpande bloggar om intressanta händelser och tankar.

Musik var ett ämne som engagerade många så i ett andra steg skapade vi en egen plats för musikintresserade, www.bildamusik.nu.  Där kan band inom olika musikgenrer skapa sin egen webbplats där de kan presentera sig och kommunicera – både internt och externt. De har även ett kalendarium där de kan lägga upp sina olika spelningar och andra aktiviteter. På webbplatsen presenteras även ett stort antal lokaler som banden kan låna för att t.ex. repetera eller genomföra spelningar. Idag finns det hundratals band registrerade på webbplatsen.

Intranätet innehåller nyheter, bloggar, interna dokument och instruktioner, men också flera interaktiva delar där medarbetarna själva kan distribuera och kommentera information och där olika samtalsgrupper kan skapas.

Resultat

Enkelhet och interaktivitet är två grundstenar för att få ett levande Intranät och idag har Bilda just det. Intern information och kommunikation skapas, delas och diskuteras dagligen – av alla anställda.

De har även ett lättanvänt verktyg för att själva underhålla sin webbplats där de erbjuder såväl fysiska som digitala studiecirklar. De erbjuder även sina registrerade användare möjligheten att både delta och själva skapa nätverk och studiecirklar. Bildas fokus ligger på folkbildning och livstolkning genom att föra samman vetgiriga människor med liknande intressen. I dagens internetifierade värld är vi övertygade om att det sker bäst genom att kombinera det som oftast kallas den ”sociala webben” med fysiska möten. Och det är precis det vår lösning tillåter dem att göra.